Koło Przyjaciół i Absolwentów „Platerowki”. Szkoły im. Emiulii Plater w Zalesiu Dolnym

Zarząd
Prezes Irena Krowicka  mat. 1953
Wiceprezes Jurek Miedzianowski  mat. 1965
Sekretarz Ewa Kryńska- Borowska mat. 1965
Członek Barbara Byszko  mat. 1964
Członek Jadwiga Ziemnicka mat. 1959
Członek Tadeusz Warsza mat. 1952

 

 

 

 

Dane kontaktowe

Opiekun strony: Irena Praczówna Krowicka

Adres korespondencyjny:
05-500 Piaseczno ul.Chopina 21

adres do nadsyłania materiałów na stronę WWW: irena.krowicka@gmail.com
telefon: 503 139 657

KRS 0000147327
Konto 51 8002 0004 0022 9805 2000 0001